| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Historia da alimentación

Page history last edited by José Álvarez Castro 13 years, 2 months ago

     Para todo o alumnado que queira empezar a traballar na historia da alimentación, se premen no seguinte enlace terán acceso á versión en PDF do Libro de Sent Soví con numerosas receitas da Idade Media.

 

 

librococinhamedieval235.pdf

 

 

En 1º e 2º curso, en C. Sociais, estamos traballando na elaboración de pequenas investigacións sobre diversos aspectos do tema dende a prehistoria á  Idade Media. Como documento de apoio, entregóuselles aos alumnos e alumnas unha guía para a elaboración de traballos.

 

A continuación poñemos unha mostra dalgúns dos moitos traballos elaborados polo alumnado dos cursos de primeiro e de 2º A e B :

 

A_GASTRONOMÍA_MEDIEVAL.pptx               alimentación paleolítico.odp                comida medieval.ppt           c.s.os modais.odp         LA FABRICACION DEL PAN EN LA EDAD MEDIA.ppt        Edad Media.ppt

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.