| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

FrontPage

Page history last edited by María Ángeles Aramburu 13 years, 9 months ago

 

 

 

WIKI DO PROXECTO INTERDISCIPLINAR SOBRE GASTRONOMÍA DO IES DE SANXENXO 


Esta wiki pretende ser o espazo virtual para as diferentes aportacións deste proxecto.  En breve iremos definindo as distintas páxinas. 

 

 

Comments (1)

José Álvarez Castro said

at 7:50 am on Apr 19, 2009

Na páxina correpondente a Historia da alimentación coloquei algunha mostra dos traballos elaborados polo alumnado de 1º e 2º A e B para ver a posibilidade de mostralos durante a semana. Habería que ver a posiblidade de poñelos en presentación automática.

You don't have permission to comment on this page.