| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by María Ángeles Aramburu 15 years, 1 month ago

 

 

 

WIKI DO PROXECTO INTERDISCIPLINAR SOBRE GASTRONOMÍA DO IES DE SANXENXO 


Esta wiki pretende ser o espazo virtual para as diferentes aportacións deste proxecto.  En breve iremos definindo as distintas páxinas. 

 

 

Comments (1)

José Álvarez Castro said

at 7:50 am on Apr 19, 2009

Na páxina correpondente a Historia da alimentación coloquei algunha mostra dos traballos elaborados polo alumnado de 1º e 2º A e B para ver a posibilidade de mostralos durante a semana. Habería que ver a posiblidade de poñelos en presentación automática.

You don't have permission to comment on this page.