| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Biblioteca

Page history last edited by María DT 13 years, 1 month ago

 

 

 

      EDUCACIÓN DOCUMENTAL.

 

  • Búsqueda da información (ALFIN)

 

  • Bibliografía existente na Biblioteca sobre publicidade, alimentación e gastronomía ata novembro do 2008:

 

           1. Literatura galega

           2. Literatura castelá

           3. Ciencias Naturais

           4. Banda deseñada

           5. Cine

           6. Publicidade

           7. Varios

 

 

 

 

      PROXECTO LECTOR.

 

     Creación e consolidación do hábito lector: A HORA DE LER

 

 

 

     Recomendacións mensuais relacionadas coas commemoracións:

 

 

     Guías de lectura:

 

 

 

 

       XESTIÓN E ORGANIZACIÓN

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.