| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Biblioteca

Page history last edited by María DT 14 years ago

 

 

 

      EDUCACIÓN DOCUMENTAL.

 

  • Búsqueda da información (ALFIN)

 

  • Bibliografía existente na Biblioteca sobre publicidade, alimentación e gastronomía ata novembro do 2008:

 

           1. Literatura galega

           2. Literatura castelá

           3. Ciencias Naturais

           4. Banda deseñada

           5. Cine

           6. Publicidade

           7. Varios

 

 

 

 

      PROXECTO LECTOR.

 

     Creación e consolidación do hábito lector: A HORA DE LER

 

 

 

     Recomendacións mensuais relacionadas coas commemoracións:

 

 

     Guías de lectura:

 

 

 

 

       XESTIÓN E ORGANIZACIÓN

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.