| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Biblioteca

Page history last edited by María DT 14 years, 6 months ago

 

 

 

      EDUCACIÓN DOCUMENTAL.

 

  • Búsqueda da información (ALFIN)

 

  • Bibliografía existente na Biblioteca sobre publicidade, alimentación e gastronomía ata novembro do 2008:

 

           1. Literatura galega

           2. Literatura castelá

           3. Ciencias Naturais

           4. Banda deseñada

           5. Cine

           6. Publicidade

           7. Varios

 

 

 

 

      PROXECTO LECTOR.

 

     Creación e consolidación do hábito lector: A HORA DE LER

 

 

 

     Recomendacións mensuais relacionadas coas commemoracións:

 

 

     Guías de lectura:

 

 

 

 

       XESTIÓN E ORGANIZACIÓN

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.